Internationale Campagne:
Verwerkte Groenten


  VEGEBE vzw
 VLAG
 Vlaams Technologisch Adviescentrum voor de Groenteverwerkende Sector

Steeds meer bedrijven danken hun succes aan technologische innovatie. Van het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten tot een efficiëntere productie, met innovatie verbetert u verschillende onderdelen van uw bedrijf waardoor uw concurrentiepositie versterkt.

Om de Vlaamse groenteverwerkende bedrijven bij te staan in innovatie van proces en product werd het Vlaams Technologisch Adviescentrum voor de Groenteverwerkende Sector (VLAG) opgericht.

Het VLAG (april 2004 - mei 2008) is een samenwerkingsverband tussen de beroepsfederatie VEGEBE vzw en de Universiteit Gent met steun van de Vlaamse overheid (IWT) en had als werktitel: Het verbeteren van het nutriëntgehalte van diepgevroren en gesteriliseerde groenten.

Projectleiders                                                           Technologische adviseurs
 prof.dr.ir. Koen Dewettinck                                           ir.  Martien Segers
 prof.dr.    Xavier Gellynck                                             lic. Hans De Steur

                             vakgroep landbouweconomie, Universiteit Gent                             Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie en Proceskunde, Universiteit Gent
                                            Vakgroep                            Laboratorium voor Levensmiddelen-
                                    Landbouweconomie
                       technologie en -Proceskunde

 

      Laatste update: 04/2008

Webmaster | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 VLAG